Класиран ученик за Националния кръг на олимпиадата по Техническо чертане

На 25 март 2016г.  се проведе Областен кръг на олимпиадата по Техническо чертане.

Олимпиадата обхващаше две задачи:

1. По даден детайл от натура и измервателни инструменти да се изпълни скица, включваща проекции, размери и грапавост.

2. По даден чертеж на общия вид да се изработи чертеж на детайл, включващ проекции, размери, гранични отклонения и грапавости.

От нашето училище участваха:

Стамен Лазаров  от IX клас;

Николай Йорданов  от ІX клас;

Калоян Борисов от X клас;

Мариел Деянов от Х клас.

Мариел Деянов получи оценка Отличен 6 и се класира за участие в националния кръг на олимпиадата, който ще се проведе на 22-24.04.2016 г. в гр. Варна.

Пожелаваме му успешно представяне!Национално състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ – Регионален кръг

На 25 и 26 март 2016г. се проведе регионалният кръг на Националното състезание  „Най – добър млад автомоньор и водач на МПС” в ПГ по Механоелектротехника – гр.Троян. Участваха 9 училищни отбори от различни градове с общо 32 ученици-състезатели от Х, ХІ и ХІІ  клас, от специалност „Автотранспортна техника”, професии „Техник по транспортна техника” и „Монтьор на транспортна техника” и  учители-ръководители на училищните отбори.

Нашето училище бе представено от учениците от Х, ХІ и ХІІ  клас Мариел Йорданов, Христо Христов, Владислав Романов и Светлин Цветанов, които демонстрираха знания, практически умения и професионални компетентности, придобити  при  обучението  по  професията,  за  изпълнение  на  автомонтьорски  операции и безопасно майсторско управление на автомобила. Показаха още и формираните в процеса на обучението професионално-личностни качества – комуникативност,  трудова  дисциплина  и  етика,  работа  в  екип,  адекватни  реакции  при управлението на МПС и др. Отборът е с ръководител г-н Тони Вързалов – старши учител по професионална подготовка в гимназията. На всички класирани на първите места, организаторите връчиха грамоти, купи, медали и награди.

Училищният отбор на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ зае призовото трето място.Празник по повод 131 години от рождението на проф.д-р Асен Златаров

На 16 февруари се навършват 131 години от рождението на големия учен, преподавател, писател и общественик проф. д-р Асен Златаров. По този повод в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” се проведе традиционната „Златаровска седмица”, която включваше редица състезания, конкурси и викторини, по време на които учениците демонстрираха своите знания и умения по професионална и общообразователна подготовка.

По повод празника на училището на 9 февруари  във фоайето на Гимназията бе организирана изложба на действащи изделия, изработени от ученици от специалност Промишлена електроника в рамките на занятията на приключилия проект „УСПЕХ“, а също и в часовете по учебна практика. Тематичната насоченост на самата изложба е свързана и с отминалата 2015г., която бе обявена за Година на светлината. Посетителите могат да видят изделия с аудио-визуален ефект, макети на генератори, имитатори на щурец, сирена, звуков усилвател с мощност 18W, както и различни светлинни устройства.

Ярко впечатление прави контролер-управление на LED ленти, съдържащ над 50 предварително запомнени светлинни програми. Всички тези изделия са показателен пример за знанията и уменията на учениците, а самите изработки не са самоцелни демонстрации, а неща, които навлизат навсякъде в бита на съвременния човек.

На 11 февруари – вече по традиция, в навечерието на празника на училището, се състоя училищен кръг от националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как”, в което взеха участие учениците от специалност Промишлена електроника. През същия ден се проведе и викторина по Техническа механика с учениците от 10-ти клас. На следващия ден-12 февруари учениците от 9-ти клас демонстрираха своите знания в състезание по английски език.

Празничният ден на 16 февруари започна с поднасяне на цветя пред паметника на Асен Златаров. Празничната програма продължи със състезания по Автотранспортна техника и Електронна техника, след което бяха наградени победителите в различните прояви по време на „Златаровската седмица“. Празничният ден завърши с турнир по волейбол между учениците от гимназията.Училищен кръг от националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как“

На 11 февруари – вече по традиция  в навечерието на празника на училището   се състоя училищен кръг от националното състезание „Мога и зная как”.   Състезанието по приложна електроника „МОГА И ЗНАЯ КАК” е ежегодно и се провежда с цел:

 • да се мотивират учениците за професионална реализация;
 • да се поставят учениците в конкурентна среда, което да стимулира  развитието им в областта на електрониката;
 • да се осигурят условия за реализация на знанията и уменията на учениците чрез участието им в състезателни прояви;
 • да се сравнят  постиженията  в областта на обучението по електроника на регионално и национално ниво;
 • да се създадат условия за творчески контакт между учители и ученици от сродни професионални гимназии.

Участниците в  състезанието са разделени  в две възрастови  групи:

І група: ученици от IX и Х клас;

ІІ група: ученици от ХІ и ХІI клас;

В състезанието през тази година се включиха ученици от 10,11 и 12 клас. Училищният кръг се проведе в две части – теоретична, последвана от практическа. Задачите  включваха  решаване на тест и изпълнение на практическа задача, свързана с електрически монтаж на печатна платка по дадена схема. Тестът съдържаше затворени и отворени въпроси  и задачи. Всички състезатели, разпределени в двете възрастови групи, участваха в първата теоретична част. След оценяването на конкурсните работи в теоретичната част до втората практическа част на училищния кръг се допуснаха учениците, класирани на първите 6 места във всяка от двете възрастови групи. Надпреварата премина много оспорвано и призовото класиране стана ясно едва след изпълнението на практическата задача. В крайна сметка комисията отреди следната подредба на състезателите:

І група:

І място-Стилиян Славов от 10 клас

ІІ място-Николай Николаев  от 10 клас

ІІІ място-Борислав Чуканов от 10 клас

ІІ група:

І място-Николай Шипковенски от 12 клас

ІІ място- Кристиян Маринов от 11 клас

ІІI място- Даниел Илиев от 12 клас

Пожелаваме още по-големи успехи на регионалният кръг от състезанието.16 ноември – световен ден на толерантността

На 16 ноември в Зала 1 на Община Свищов се проведе кръгла маса на Ученическите съвети към училищата в Община Свищов. Мероприятието бе организирано от МКБППМН при Община Свищов и е във връзка със задачите на Националната програма за превенция на насилието между децата.

Срещата бе открита от кмета на Община Свищов, който е и председател на МКБППМН, г-н Генчо Генчев. Гости на събитието бяха: г-жа Ренета Чобанова-Началник отдел „Закрила на детето“, Свищов, г-жа Ася Михайлова-Директор на ЦОП към Община Свищов, г-жа Теменужка Тодорова-Директор на Дневен център за деца с увреждания, г-жа Лора Георгиева-инспектор ДПС към РУП-Свищов, членове на МКБППМН, педагози и граждани.

По време на кръглата маса представителите на ученическите съвети от свищовските училища разказаха накратко за дейностите в техните учебни заведения свързани с толерантността. Присъстващите бяха удовлетворени от поднесените простички истории от учениците, които запознаваха с техни благородни постъпки към деца в неравностойно положение, деца от различни етноси и раси, деца от различни възрасти и т.н.

От нашата гимназия в срещата взеха участие: Антон Денков-председател на Ученическия съвет в ПГ „Проф. д-р Ас. Златаров“ и членовете на съвета – Ивелин Петков, Мариел Йорданов и Стамен Лазаров.

Кръглата маса завърши с пожеланието, че толерантното отношение между хората не бива да се възприема само като мероприятие за конкретната седмица, а това да бъде обичайно отношение в българското училище, защото именно толерантността може да направи света по-добър!Семинар-обучение

Семинар-обучение „Взаимодействие между учителя по практическа подготовка и работодателя при осъществяване на практическо обучение на учениците”

с

На 16 октомври 2015 г. част от учителите от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” участваха в  квалификационен семинар-обучение на тема „Взаимодействие между учителя по практическа подготовка и работодателя при осъществяване на практическо обучение на учениците”, проведен съвместно с учители от ПГ по лека промишленост и строителство и ДТГ „Д. Хадживасилев”. Домакин на семинара беше ДТГ „Д. Хадживасилев”. Обучението бе съгласно квалификационната програма на РИО-Велико Търново.

Лектор на семинара беше д-р Румяна Неминска. Лекционната част на обучението включваше следните теми:

-  Нормативна уредба;

- Нива на отношения: работодател-училище; учител-наставник; обучаем-наставник; обучаем – професионална среда;

-  Нива на обучение: училище – наставник; работодател – наставник;

-  Ролята на учителя – методик.

В семинара взеха участие шест учители от гимназията, водещи практическо обучение на учениците през настоящата учебна година. Всички с желание се включиха в упражненията – представяне и обсъждане на казуси, работа в групи и споделиха ,че подобен род  семинари са от полза за реализираните на целите на обучението по практика в различните професионални направления.„СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ В УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ”

През последните десетилетия в европейските страни се налага тенденцията за управление на качеството на образованието, като неделима част от социално-икономическия живот. Качеството се определя като ключова дума на образователните политики, като основно стратегическо направление за реформиране на съвременното училище. Един от основните показатели за качеството на образованието е дали постиганите резултати съответстват на обществените очаквания, формулирани в държавните образователни изисквания. Ето защо, наред с методите на преподаване,  голямо значение в планирането, организацията и осъществяването на съвременния образователен процес имат и формите, методите и средствата за диагностика, оценка и анализ на постиженията на учениците по предметите от общата и професионалната подготовка.

„Съвременни технологии за анализ на резултатите от учебната дейност” беше темата на проведения на 12-ти юни семинар, с който приключи квалификационната програма на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” за учебната 2014-2015 г.  В обучението участваха и учители от ОУ „Христо Ботев”- с. Алеково и ОУ „Христо Ботев”- с. Ореш. Ръководител на семинара, организиран със съдействието на РААБЕ България ООД, беше г-жа Галя Шуманова – главен експерт в Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование.

Основни акценти в лекцията и практическите примери бяха:

 • Съвременни подходи за оценяване на знанията и уменията на обучаемите.
 • Характеристики на ефективната обратна връзка.
 • Видове оценяване. Формиращо оценяване.
 • Съвременни форми за проверка и оценка.
 • Измерване на факторите, които влияят върху образователните постижения на учениците.
 • Използване на данни от статистическа обработка за изготвяне на анализ. Съдържателен анализ на данни от оценяване.

В хода на лекцията учителите задаваха въпроси, дискутираха проблеми и споделяха опит от своята практика в контекста на темата на семинара.ПОСЕЩЕНИЕ НА „ЕКОМУЗЕЙ“ В ГРАД РУСЕ

На 30 април членовете на клуб „Екоприятели“ участваха в екскурзия до град Русе. Конкретната цел на пътуването бе свързана с посещение на Екомузей – Русе, предвидено в годишния тематичен план на СИП-Клуб „Екоприятели“ за учебната 2014-2015 г.  Екомузеят е първият по рода си в България и е част от Регионалния исторически музей – Русе. Чрез увлекателна евристична беседа членовете на клуба се запознаха с  представеното многообразие на животинските видове и защитените територии по поречието на река Дунав, както и съжителството на човека с природата. Музеят е разположен на четири етажа, където учениците  видяха богата колекция от вкаменелости, както и диорами, представящи различни животински видове в реална среда. Специално внимание у учениците предизвика експозицията на праисторическите животни, където бе представен  макет на космат мамут (Mammuthus primigenius) в реални размери. В приземната част на музея те видяха и най-големия сладководен аквариум в България с риби от Дунав и вливащите се в него реки.Семинар-обучение „Превенция на отпадането от училище”

На 25 април, 2015 г. Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” беше домакин на квалификационен семинар-обучение на тема „Превенция на отпадането от училище”, проведен съвместно с учители от ПГ по лека промишленост и строителство. Обучението е съгласно квалификационната програма на РИО-Велико Търново, но темата му е включена и в Годишния училищен план на квалификационната дейност, в контекста на работата по Национална програма „На училище без отсъствия” – мярка „Без отсъствие”.

Ръководител на семинара беше г-жа Марияна Георгиева – магистър „Психолог”. Лекционната част на обучението включваше темите:

 • Отсъствия и риск от отпадане от училище.
 • Последици от отсъствията и ранното отпадане (социален и икономически ефект).
 • Ресурси за справяне с проблема.
 • Система за ранна сигнализация.
 • Семейството и неговата роля в превенцията на отсъствията и отпадането.
 • Ефективни модели за превенция на отпадането.
 • Добрите практики на България, Европа, САЩ и Канада.

Учителите с желание се включиха в упражненията – представяне и обсъждане на казуси, интерактивни игри, работа в групи, имащи за цел формиране на умения за мотивиране на учениците за учене, за работа с уязвими деца, с техните семейства, както и с подкрепящи институции и партньори.Демонстрационна изложба, посветена на Международната година на светлината

На 14-ти април, 2015 г. в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” се състоя изложба на светлинни и звукови устройства, изработени от членовете на училищния клуб „Звук и светлина” с ръководител старши учител, инж. Пламен Енчев. Изявата е включена както в програмата на клуба, така и в училищната програма за отбелязване на Международната година на светлината и базираните на нея технологии. Пред гостите на изложбата беше демонстрирано действието на електронни устройства със звукови и светлинни ефекти – светодиодни дискоефекти, сирени с регулируеми тонове, преобразуватели „звук-светлина”, светодиодни контролери, електронен пясъчен часовник, микрофонни предусилватели и др.

Всички присъстващи с удоволствие се включиха във викторината с въпроси, отнасящи се до разпространението на светлината и звука, както и  до разнообразните приложения на видовете светлинни лъчения и звукови вълни. Вярно отговорилите получиха като подаръци забавни електронни устройства, изработени чрез SMD монтаж.