Регионално състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“

На 20 и 21.03.2015 г. се проведе регионалното състезание за „Най-добър автомонтьор и водач на МПС” в гр. Червен бряг. В състезанието участваха отбори от професионални гимназии от градовете: Левски, Стражица, Троян, Ловеч, Горна Оряховица, Свищов и домакините от Червен бряг. Нашият отбор бе ръководен от Божан Иванов-учител по професионална подготовка в гимназията.

На теоритичния и практическия изпит нашият отбор в състав: Салим Куйтов, Валентин Йорданов, Даниел Маринов и Светлин Василев се представи отлично и зае  призови места както следва:

І-място -  отборно – „Най-добър водач на МПС”;

ІІ-място – отборно „Най-добър автомонтьор и водач на МПС“;

ІІІ-място – отборно „Най-добър автомонтьор“;

ІІ – място в комплексното крайно класиранеНационално състезание „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО”

На 13 и 14 март 2015г. в ПТГ „Васил Левски“ гр. Горна Оряховица се проведе Национално състезание „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО”

ОРГАНИЗАТОРИ: Министерство на образованието и науката, Фондация „Милен Григоров“-гр. Горна Оряховица и Технически университет – гр. Габрово

ДОМАКИН И СЪОРГАНИЗАТОР: Професионална техническа гимназия „Васил Левски“ гр. Горна Оряховица

В състезанието участваха ученици от професионални гимназии, учещи в последните две години по професии от област на образование „Техника”, професионални направления „Машиностроене, металообработване и металургия” и „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”. Представиха се общо 33 отбора от цялата страна.

Състезанието се проведе по следния начин:

1. Тест, съдържащ 40 въпроса от учебните предмети: Техническо чертане, Техническа механика, Материали и заготовки/Материалознание, Електротехника и електроника и Информационни технологии.

2. Приложно-творческа задача, съдържаща детайлиране по зададен чертеж и довършване на чертеж на съединение.

Заданията за състезанието са разработени в ПТГ „Васил Левски“ и съгласувани с МОН и ТУ – Габрово.

Съгласно решение на Академичния съвет на Техническите  университети в Габрово, Варна, Русе и Технически колеж в Ловеч, покрилите определен брой точки получават оценка, която се признава за приемен изпит в тези висши учебни заведения.

Учениците работиха в продължение на 3 астрономически часа. От нашето училище участваха учениците Алекс Айдънов Зейналов и Салим Османов Куйтов от XIIа клас.

От 66 участници от цялата страна  нашите ученици се класираха на престижни места:

7 място  зае Салим Османов Куйтов, а Алекс Айдънов Зейналов – 16 място.

Отборът ПГ” Проф. д-р Асен Златаров”- Свищов завоюва 4 място сред всички участвали отбори от цяла България.Празник по повод 130 години от рождението на проф.д-р Асен ЗлатаровСъстезание „Най-добър техник в машиностроенето“

На 6 февруари 2015 г. се проведе училищен кръг на СЪСТЕЗАНИЕТО „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО”. Състезанието беше теоретично и се състоеше от:

1. Тест съдържащ 20 въпроса от учебните предмети: Техническо чертане, Техническа механика, Материали и заготовки/ Материалознание, Електротехника и електроника, Информационни технологии.

2. Приложно-творческа задача, съдържаща детайлиране по зададен чертеж и довършване на чертеж на съединение.

За НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ, който ще се проведе в Професионална техническа гимназия „Васил Левски” – Г. Оряховица се класираха учениците Алекс Айдънов Зейналов и Салим Османов Куйтов от XII клас.НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА

„МОГА И ЗНАЯ КАК”

учебна 2014/2015 година

На 04.02  се проведе  училищен кръг от националното състезание „Мога и зная как”

І. ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието по приложна електроника „МОГА И ЗНАЯ КАК” е ежегодно и се провежда с цел:

 • да се митивират учениците за професионална реализация  по изучаванaта професия  „Техник/Монтьор на електронна техника” .
 • да се поставят учениците в конкурентна среда, което да стимулира  развитието им в областта на електрониката;
 • да се осигурят условия за реализация на знанията и уменията на учениците чрез участието им в състезателни прояви;
 • да се сравнят  постиженията  в областта на обучението по електроника на регионално и национално ниво;
 • да се създадат условия за творчески контакт между учители и ученици от сродни професионални гимназии.

Участниците в националното състезание са разделени  в две възрастови  групи:

І група: ученици от ІХ – Х клас;

ІІ група: ученици от ХІ – ХІІ клас;

ІІІ. ЕТАПИ В СЪСТЕЗАНИЕТО

Националното състезание „Мога и зная как” включва три конкурсни кръга: училищен, регионален и национален.

1. Първи кръг – Училищен

Участват всички ученици, обучаващи се по професията „Техник/Монтьор на електронна техника”, които са подали заявление за участие. Училищният кръг се провежда в две части – теоретична, последвана от практическа. Задачите  за  училищния кръг включват  решаване на тест и изпълнение на практическа задача, свързана с електрически монтаж на печатна платка по дадена схема.

Всички състезатели, разпределени в двете възрастови групи, участват в първата теоретична част. След оценяването на конкурсните работи в теоретичната част до втората практическа част на училищния кръг се допускат ученици, класирани на първите 6 места във всяка от двете възрастови групи.

След изпълнението на практическата задача на база индивидуален резултат се излъчват на училищно ниво по двама победители от всяка възрастова група. Тези ученици сформират два училищни отбора, с които училището кандидатства за допускане до регионален кръг на националното състезание  „Мога и зная как”.

Времето за изпълнение на  конкурсните задачи е:

1. решаване на тест – 20 минути;

(Успешно положилите теста и класирани на първите 6 места от двете възрастови групи получават право за участие в изпълнение на практическата задача.)

2.изпълнение на практическа задача – 60 минути;

2.Втори  кръг – Регионален

Регионалният кръг на състезанието „Мога и зная как” се провежда в три региона – Варна, Пловдив и Габрово1. Училищата, в които е проведен първият кръг, се групират в трите региона в зависимост от местоположението им. Конкурсните работи на учениците от класираните на училищно ниво отбори се оценяват и във всеки регион се допускат за участие по шест отбора с по двама ученици от всяка възрастова група.

След провеждане на регионалните кръгове се оценяват конкурсните работи на всички ученици и на база  индивидуален и отборен резултат се класират за националния кръг шест отбори-победители от първа възрастова група и шест отбори-победители от втора възрастова група.

3.Трети  кръг – Национален

За участие в националния кръг на състезанието „Мога и зная как” се класират от всеки регион по два отбора от всяка възрастова група.

Провежда се по определен график на МОМН  в рамките на Панорамата на професионалното образование

Победители  в училишния кръг са:

За първа възрастова група

Кристиян Искренов Маринов                        X клас– първо място

Ивелин Петков Петков                                     X клас – второ място

Александър Красимиров Александров      X клас – трето място

За втора възрастова група

Мирослав Емилов Кънев                     XI  клас – първо място

Мирослав Руменов Аспарухов        XI  клас – второ място

Галин Николаев Георгиев                  XI  клас – трето мястоОбщински литературен конкурс – „Добротата, която ни прави щастливи!”

Във връзка с 1 ноември – Денят на народните будители и кампанията за ограничаване на агресията и насилието сред подрастващите МКБППМН към Община Свищов организира и проведе литературен конкурс сред учениците на общината на тема: „Добротата, която ни прави щастливи!”. Резултатите от конкурса бяха отчетени в тържествена обстановка на 13 ноември в Общинската комисия. От нашето училище със свои разработки се включиха 17 ученици от ІХ, Х и ХІ клас. Жури в състав: г-жа Надежда Бандова-председател, г-жа Милена Богданова и г-жа Връбка Попова, оцени и определи най-добрите постижения в двете възрастови групи (от V до VІІІ клас и от ІХ до ХІ клас). От нашето училище Мариел Деянов Йорданов от ІХ клас получи награда и грамота сред учениците от ІХ до ХІ клас.

Чрез този конкурс децата от свищовските училища имаха възможност да демонстрират съпричастност към проблемите на околните и способност да разпознаят доброто у човека, а в крайна сметка и самите те да осмислят живота си чрез красотата и доброто, за да бъдат истински щастливи.1-ви ноември – Ден на народните будители

01.11.1923г. с указ, подписан от цар цар Борис III, е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите на Отечеството си българи…

Очевидно имаме склонност да се отдаваме периодично на тежък исторически сън и се налага някой да ни припомня, че е време да се събудим. Виждаме ясно, че необходимостта да бъдем будени продължава да е актуална. От друга страна този ден е почит към онези българи, които са имали сетивата да видят по-различно бъдеще за своята родина и са направили всичко възможно да споделят видяното. Да покажат, че освен безкраен исторически делник, историята може да се превърне в празник на колективния дух, на националната способност за съграждане и просперитет. Всеки ден от годината трябва да си припомняме този будителски жест, за да можем да се измъкнем от капана на съня. Без памет за миналото и без почит към славните дела и имена няма общност, а население, хора, заключени в собствените си интереси.

Днес говорим за тях – будителите, големите духовни личности и строители на съвременна България.18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора

На 17.10.2014 г. ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” бе домакин на интересна проява, като част от кампанията свързана с 18 октомври – Европейският ден за борба с трафика на хора. Обявен през 2007 г. по инициатива на тогавашния заместник-председател на Европейската комисия, г-н Франко Фратини, за седма поредна година всички европейски страни отбелязват този ден, който е важна част от дългосрочния ангажимент на Европейската комисия за превенция и борба с трафика на хора. Мероприятието бе организирано от МКБППМН към Община Свищов и на него присъстваха членове на Местната комисия, г-жа Лора Георгиева, инспектор ДПС към РУП-Свищов, учители, ученици и представители на свищовските медии. Пред всички тях ученици от ХІ-ти клас от няколко свищовски училища – СОУ „Н. Катранов”, СОУ „Цв. Радославов”, СОУ „Д. Благоев” и домакините от ПГ„Проф. д-р Асен Златаров”, трябваше да покажат какво знаят по този наболял проблем и как могат да се предпазят, ако попаднат в критична ситуация като обекти на трафик.

В началото своебразно въведение в проблематиката направи г-жа Вера Блажева, секретар на МКБППМН, която представи участниците и поясни, че в случая не става въпрос за конкурс, а да се покаже съпричастност към жертвите на трафик на хора. След това екипът на СОУ СОУ „Н. Катранов” чрез своята презентация запозна присъстващите доста подробно с проблема. Интересно бе виждането на учениците от СОУ „Д. Благоев”, които показаха как млад човек може да стане жертва на трафик, използвайки малък театрален етюд. Екипът на нашето училище в лицето на Салим Куйтов и Стефани Стефанова отново демонстрира качество и прецизност чрез изработения филм, показващ ясно и точно причините, мащабите и последствията от трафика на хора.

В края г-жа Вера Блажева благодари на всички за положеното старание и за творческия подход, връчвайки грамоти за участие на всички ученически екипи.CERN: ЕДНО ПОСЕЩЕНИЕ В СЪРЦЕТО НА ФИЗИКАТА НА ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ ЧАСТИЦИ

От 06.10 до 10.10.2014 г. се проведе обучение по Национална учителска програма за учители по професионална подготовка в CERN – Женева, Швейцария.  От нашето училище в обучението участва инж.Пламен Енчев-старши учител по професонална подготовка.

Всички материали от обучението можете да намерите на сайта на CERN:

КАКВО Е CERN?

Името: Conseil Europeen pour la Recherhe Nucleaire – Eвропейска организация в областта на физиката на елементарните частици.

Началото е поставено пре 1954 г. в околностите на Женева /на границата между Швейцария и Франция/ - с цел да обедини усилията на европейските държави в областта на физиката.

Първият ускорител е пуснат през 1957г. и спрян през 1990г./synchrocyclotron – с мощност 600 MeV/.

Днес CERN разполага с най-големия комплекс от ускорители в света на елементарни частици и най-мощния инструмент за пътешествие в микросвета – Големият Адронен Колайдер/Large Hadron Collider-LHC/.

В CERN участват 21 страни-членки: Австрия, Белгия, България, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Израел

България става официална страна член на CERN след като ратифицира Конвенцията за членство в CERN и предава договора на UNESCO на 11 юни 1999г.

На 113-та сесия на Съвета за управление на CERN (CERN Council) – българското знаме е издигнато до знамената на останалите 19 страни членки.

Каква е мисията на CERN?

1. Разширява границите на знанието – например тайните на Големия Взрив /BIG BRANG/.

2. Развива нови технологии, които намират приложение в различни области:

- тук е създадена глобалната мрежа УЕБ/WWW/ през 1989г.

- създадена е нова версия на глобалната мрежа – решетка /ГРИД/;

- помага на медицината за диагностика и терапия на сериозни заболявания;

3. Подготвя утрешните учени и инженери :

- от май до септември има групи за обучение от цял свят;

- има постоянно действащи летни студентски програми;

4. Обединява хората от различни страни и култури:

- ЦЕРН са отворени за целия свят:

- тук работят над 10000 учени от 85 страни;

- тук на една маса са дискутирали дори учени от Израел и Палестина;

Какво представляват ускорителите?

Те са мощни съоръжения, които ускоряват частиците до екстремно високи енергии и ги сблъскват с други частици /изследват се събитията при тези сблъсъци/.

След построяването на първия ускорител са построени още няколко – линейни и кръгови до построяването /2007г./ и пуска /2008г./ на Големият Адронен Колайдер – Large Hadron Collider/LHC/. Колайдер – защото се ускоряват насрещни снопове от частици.

Защо ускорителите се правят все по-големи? За да се постигат по-големи скорости при ускоряването на частиците и съответно по-големи енергии при сблъсъците между тях, което води до по-задълбочено навлизане в структурата на материята.

С построяването на LHС фундаменталната наука навлезе в нова ера – колайдерът е повратна точка във физиката на елементарните частици

Основни цели:

-Произхода на масата

-Природата на Тъмната материя

-Първичната плазма

-Материя и Антиматерия

Откритие на  2012, Нобелова Награда по Физика 2013

Нобеловата награда по физика за 2013 е присъдена на François Englert и Peter W. Higgs  -”за теоретичното откритие на механизъм, помагащ за разбиране произхода на масата на елементарните частици”, който наскоро е потвърден чрез наблюдението на предсказаната фундаментална частица от експериментите ATLAS и CMS  на големия адронен колайдер в CERN.

Резултати от програмите за учители и ученици

 • Мотивиране на учениците да са по-прилежни в училище в часовете по физика, математика, информатика и специалните предмети .
 • Обогатява се училищната програма с най-новите достижения в областта на физиката, инженерни разработки и информационни технологии
 • Организират в училище – изложби, презентации, викторини, постерни сесии, клубове ‘Приятели на ЦЕРН’
 • Насърчава се любознателността и креативността на учениците
 • Докосват се до съвременната наука която се развива в CERN
 • Мотивират се да продължат образованието си в областта на физика, инженерни дисциплини, математика и информатика
 • Развиване и подобряване квалификацията  на учителите
 • Изграждане на професионални мрежи между учителите

Българите в CERN

Статутът на България като страна – членка на CERN дава възможност  на българи :

-Да работят в CERN и да дадат своя принос в изследователската дейност като:

Служители на CERN – физици, инженери, софтуерни специалисти и др.

Участници по проекти,изпратени от български университети и научни институти

- Да участват в програми за обучение

Статистика за 2014г.

 • Служители на CERN – 12
 • Млади специалисти – 7
 • Асоциирани сътрудници – 6
 • Студенти и докторанти – 3
 • Летни студенти – 2
 • Участници по проекти (users) – 75


Откриване на новата 2014/2015 учебна година

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!


В ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” за пореден път бе открита новата учебна година. С приветствени думи към ученици, учители, служители, родители и гости  се обърна директорът на гимназията инж. Албена Николова. Гост на тържеството бе г-жа Таня Ликова, представител на Отдел „Образование и култура” към Община Свищов. Тя прочете поздравителен адрес от името на кмета на общината г-н Станислав Благов. След това по традиция напътствени думи към деветокласниците отправи Ивелин Митроев от 12-ти клас, а от името на новопостъпващите ученици отговор прочете Мариел Йорданов. Удари първият звънец и както винаги деветокласниците бяха посрещнати на прага на гимназията с хляб и сол, и китка здравец.

НА ДОБЪР ЧАС!