Общински литературен конкурс – „Добротата, която ни прави щастливи!”

Във връзка с 1 ноември – Денят на народните будители и кампанията за ограничаване на агресията и насилието сред подрастващите МКБППМН към Община Свищов организира и проведе литературен конкурс сред учениците на общината на тема: „Добротата, която ни прави щастливи!”. Резултатите от конкурса бяха отчетени в тържествена обстановка на 13 ноември в Общинската комисия. От нашето училище със свои разработки се включиха 17 ученици от ІХ, Х и ХІ клас. Жури в състав: г-жа Надежда Бандова-председател, г-жа Милена Богданова и г-жа Връбка Попова, оцени и определи най-добрите постижения в двете възрастови групи (от V до VІІІ клас и от ІХ до ХІ клас). От нашето училище Мариел Деянов Йорданов от ІХ клас получи награда и грамота сред учениците от ІХ до ХІ клас.

Чрез този конкурс децата от свищовските училища имаха възможност да демонстрират съпричастност към проблемите на околните и способност да разпознаят доброто у човека, а в крайна сметка и самите те да осмислят живота си чрез красотата и доброто, за да бъдат истински щастливи.1-ви ноември – Ден на народните будители

01.11.1923г. с указ, подписан от цар цар Борис III, е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите на Отечеството си българи…

Очевидно имаме склонност да се отдаваме периодично на тежък исторически сън и се налага някой да ни припомня, че е време да се събудим. Виждаме ясно, че необходимостта да бъдем будени продължава да е актуална. От друга страна този ден е почит към онези българи, които са имали сетивата да видят по-различно бъдеще за своята родина и са направили всичко възможно да споделят видяното. Да покажат, че освен безкраен исторически делник, историята може да се превърне в празник на колективния дух, на националната способност за съграждане и просперитет. Всеки ден от годината трябва да си припомняме този будителски жест, за да можем да се измъкнем от капана на съня. Без памет за миналото и без почит към славните дела и имена няма общност, а население, хора, заключени в собствените си интереси.

Днес говорим за тях – будителите, големите духовни личности и строители на съвременна България.18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора

На 17.10.2014 г. ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” бе домакин на интересна проява, като част от кампанията свързана с 18 октомври – Европейският ден за борба с трафика на хора. Обявен през 2007 г. по инициатива на тогавашния заместник-председател на Европейската комисия, г-н Франко Фратини, за седма поредна година всички европейски страни отбелязват този ден, който е важна част от дългосрочния ангажимент на Европейската комисия за превенция и борба с трафика на хора. Мероприятието бе организирано от МКБППМН към Община Свищов и на него присъстваха членове на Местната комисия, г-жа Лора Георгиева, инспектор ДПС към РУП-Свищов, учители, ученици и представители на свищовските медии. Пред всички тях ученици от ХІ-ти клас от няколко свищовски училища – СОУ „Н. Катранов”, СОУ „Цв. Радославов”, СОУ „Д. Благоев” и домакините от ПГ„Проф. д-р Асен Златаров”, трябваше да покажат какво знаят по този наболял проблем и как могат да се предпазят, ако попаднат в критична ситуация като обекти на трафик.

В началото своебразно въведение в проблематиката направи г-жа Вера Блажева, секретар на МКБППМН, която представи участниците и поясни, че в случая не става въпрос за конкурс, а да се покаже съпричастност към жертвите на трафик на хора. След това екипът на СОУ СОУ „Н. Катранов” чрез своята презентация запозна присъстващите доста подробно с проблема. Интересно бе виждането на учениците от СОУ „Д. Благоев”, които показаха как млад човек може да стане жертва на трафик, използвайки малък театрален етюд. Екипът на нашето училище в лицето на Салим Куйтов и Стефани Стефанова отново демонстрира качество и прецизност чрез изработения филм, показващ ясно и точно причините, мащабите и последствията от трафика на хора.

В края г-жа Вера Блажева благодари на всички за положеното старание и за творческия подход, връчвайки грамоти за участие на всички ученически екипи.CERN: ЕДНО ПОСЕЩЕНИЕ В СЪРЦЕТО НА ФИЗИКАТА НА ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ ЧАСТИЦИ

От 06.10 до 10.10.2014 г. се проведе обучение по Национална учителска програма за учители по професионална подготовка в CERN – Женева, Швейцария.  От нашето училище в обучението участва инж.Пламен Енчев-старши учител по професонална подготовка.

Всички материали от обучението можете да намерите на сайта на CERN:

КАКВО Е CERN?

Името: Conseil Europeen pour la Recherhe Nucleaire – Eвропейска организация в областта на физиката на елементарните частици.

Началото е поставено пре 1954 г. в околностите на Женева /на границата между Швейцария и Франция/ - с цел да обедини усилията на европейските държави в областта на физиката.

Първият ускорител е пуснат през 1957г. и спрян през 1990г./synchrocyclotron – с мощност 600 MeV/.

Днес CERN разполага с най-големия комплекс от ускорители в света на елементарни частици и най-мощния инструмент за пътешествие в микросвета – Големият Адронен Колайдер/Large Hadron Collider-LHC/.

В CERN участват 21 страни-членки: Австрия, Белгия, България, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Израел

България става официална страна член на CERN след като ратифицира Конвенцията за членство в CERN и предава договора на UNESCO на 11 юни 1999г.

На 113-та сесия на Съвета за управление на CERN (CERN Council) – българското знаме е издигнато до знамената на останалите 19 страни членки.

Каква е мисията на CERN?

1. Разширява границите на знанието – например тайните на Големия Взрив /BIG BRANG/.

2. Развива нови технологии, които намират приложение в различни области:

- тук е създадена глобалната мрежа УЕБ/WWW/ през 1989г.

- създадена е нова версия на глобалната мрежа – решетка /ГРИД/;

- помага на медицината за диагностика и терапия на сериозни заболявания;

3. Подготвя утрешните учени и инженери :

- от май до септември има групи за обучение от цял свят;

- има постоянно действащи летни студентски програми;

4. Обединява хората от различни страни и култури:

- ЦЕРН са отворени за целия свят:

- тук работят над 10000 учени от 85 страни;

- тук на една маса са дискутирали дори учени от Израел и Палестина;

Какво представляват ускорителите?

Те са мощни съоръжения, които ускоряват частиците до екстремно високи енергии и ги сблъскват с други частици /изследват се събитията при тези сблъсъци/.

След построяването на първия ускорител са построени още няколко – линейни и кръгови до построяването /2007г./ и пуска /2008г./ на Големият Адронен Колайдер – Large Hadron Collider/LHC/. Колайдер – защото се ускоряват насрещни снопове от частици.

Защо ускорителите се правят все по-големи? За да се постигат по-големи скорости при ускоряването на частиците и съответно по-големи енергии при сблъсъците между тях, което води до по-задълбочено навлизане в структурата на материята.

С построяването на LHС фундаменталната наука навлезе в нова ера – колайдерът е повратна точка във физиката на елементарните частици

Основни цели:

-Произхода на масата

-Природата на Тъмната материя

-Първичната плазма

-Материя и Антиматерия

Откритие на  2012, Нобелова Награда по Физика 2013

Нобеловата награда по физика за 2013 е присъдена на François Englert и Peter W. Higgs  -”за теоретичното откритие на механизъм, помагащ за разбиране произхода на масата на елементарните частици”, който наскоро е потвърден чрез наблюдението на предсказаната фундаментална частица от експериментите ATLAS и CMS  на големия адронен колайдер в CERN.

Резултати от програмите за учители и ученици

 • Мотивиране на учениците да са по-прилежни в училище в часовете по физика, математика, информатика и специалните предмети .
 • Обогатява се училищната програма с най-новите достижения в областта на физиката, инженерни разработки и информационни технологии
 • Организират в училище – изложби, презентации, викторини, постерни сесии, клубове ‘Приятели на ЦЕРН’
 • Насърчава се любознателността и креативността на учениците
 • Докосват се до съвременната наука която се развива в CERN
 • Мотивират се да продължат образованието си в областта на физика, инженерни дисциплини, математика и информатика
 • Развиване и подобряване квалификацията  на учителите
 • Изграждане на професионални мрежи между учителите

Българите в CERN

Статутът на България като страна – членка на CERN дава възможност  на българи :

-Да работят в CERN и да дадат своя принос в изследователската дейност като:

Служители на CERN – физици, инженери, софтуерни специалисти и др.

Участници по проекти,изпратени от български университети и научни институти

- Да участват в програми за обучение

Статистика за 2014г.

 • Служители на CERN – 12
 • Млади специалисти – 7
 • Асоциирани сътрудници – 6
 • Студенти и докторанти – 3
 • Летни студенти – 2
 • Участници по проекти (users) – 75


Откриване на новата 2014/2015 учебна година

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!


В ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” за пореден път бе открита новата учебна година. С приветствени думи към ученици, учители, служители, родители и гости  се обърна директорът на гимназията инж. Албена Николова. Гост на тържеството бе г-жа Таня Ликова, представител на Отдел „Образование и култура” към Община Свищов. Тя прочете поздравителен адрес от името на кмета на общината г-н Станислав Благов. След това по традиция напътствени думи към деветокласниците отправи Ивелин Митроев от 12-ти клас, а от името на новопостъпващите ученици отговор прочете Мариел Йорданов. Удари първият звънец и както винаги деветокласниците бяха посрещнати на прага на гимназията с хляб и сол, и китка здравец.

НА ДОБЪР ЧАС!