Областен кръг на олимпиада по Информационни технологии

Продуктът „Интерактивни панорами в село Вардим“ цели чрез подробен снимков материал да покаже на интересуващите се от природа, туризъм, екология, спорт и други подобни дейности свързани със свободното време на човека част от село Вардим, община Свищов: залесени местности от околностите на селото; крайбрежието на река Дунав; остров Вардим – защитена територия.

Демонстрация на продукта, с който ученикът участва в олимпиадатаРегионално състезание за „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“

На 21 и 22 март 2014г. се проведе регионалното састезание за „Най – добър млад автомоньор и водач на МПС” в ПГ „Проф. Цветан Лазаров” гр.Плевен. В състезанието взеха участие 8 отбора от различни градове, включващи 32 участника.

Нашето училище бе представено от учениците от 12-а клас в състав: Момчил Стефанов Любенов, Иван Ганев Илийков, Сезен Сезеидънов Адемов и Ивелин Емилов Манолов .

По теория отборът зае 3 място .

В практическото упражнение отборно 6 място .

Призови места завоюваха: Иван Илийков и Ивелин Манолов.ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

На 16 март 2014г. в ПГСАГ „Ангел Попов“ гр. Велико Търново  се проведе Областен кръг на олимпиадата по Техническо чертане.

Олимпиадата обхващаше две задачи:

1. По даден детайл от натура и измервателни инструменти да се изпълни скица, включваща проекции, размери и грапавост.

2. По даден чертеж на общия вид да се изработи чертеж на детайл, включващ проекции, размери, гранични отклонения и грапавости.

От нашето училище участваха:

Христо Пламенов Христов от IX клас;

Никола Даниелов Димитров от X клас;

Момчил Стефанов Любенов от XII клас.

Момчил Стефанов Любенов се класира за участие в националния кръг на олимпиадата, който ще се проведе на 25-26.04.2013г. в гр. Севлиево.СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО” – НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

На 14 и 15 март 2014 г. учениците Момчил Стефанов Любенов и Иван Ганев Илийков от XIIа клас участваха в СЪСТЕЗАНИЕТО „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО” – НАЦИОНАЛЕН КРЪГ. Ръководител на учениците бе инж. Денка Георгиева.

ОРГАНИЗАТОР на състезанието: Министерство на образованието и науката;

Фондация „Милен Григоров” – Горна Оряховица и Технически университет – Габрово

Домакин: Професионална техническа гимназия „Васил Левски” – Г. Оряховица

В състезанието взеха участие 34 отбора с 64 участника,като учениците бяха от професионални гимназии от цялата страна.

Състезанието беше теоретично. Състоеше се от:

1. Тест съдържащ 40 въпроса от учебните предмети: Техническо чертане, Техническа механика, Материали и заготовки/ Материалознание, Електротехника и електроника, Информационни технологии.

2. Приложно-творческа задача, съдържаща детайлиране по зададен чертеж и довършване на чертеж на съединение.

Нашите ученици се класираха като отбор на 9 място. Индивидуално Момчил Стефанов Любенов – 13 място, а Иван Ганев Илийков се представи достойно.Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“

Училищен кръг


На 13.02.2014г. се проведе училищен кръг на Националното състезание „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО”.

В състезанието участваха учениците: Момчил Стефанов Любенов и Иван Ганев Илийков от XII клас.

Състезанието се състоя от:

1. Тест съдържащ 20 въпроса от учебните предмети: Техническо чертане, Техническа механика, Материали и заготовки/Материалознание, Електротехника и електроника, Информационни технологии.

2. Приложно-творческа задача, съдържаща детайлиране по зададен чертеж и довършване на чертеж на съединение.

Заданията за състезанието са разработени в ПТГ „Васил Левски“ и съгласувани с МОН и ТУ – Габрово.Празник по повод 129 години от рождението на проф.д-р Асен ЗлатаровЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АГРЕСИЯТА МЕЖДУ ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ И НА УЛИЦАТА”

На 9 декември в МКБППМН към Община Свищов бяха отчетени резултатите от ученическия литературен конкурс свързан с темата „Агресията между децата в училище и на улицата”. В конкурса взеха участие 49 ученици от община Свищов, които бяха разпределени в две възрастови групи – 5-7 клас и 8-9 клас. До обявения краен срок в Общинската комисия бяха получени творби на ученици в три жанрови форми – есе, ученическо съчинение и стихотворение. Журито, председателствано от г-жа Връбка Попова, внимателно разгледа всички работи и установи, че в тях личи личната ангажираност от страна на авторите, които дават своето мнение по този важен въпрос за младото поколение, а и за цялото ни общество. В конкурса със свои творби участваха 7 ученици от ІХ”а” клас от ПГ „Проф. д.р Ас. Златгаров”. С голямо удовлетворение можем да отбележим, че Христо Пламено Христов бе класиран на ІV-то място от 28 участници в своята възрастова група, за което получи грамота и материална награда. Вярваме, че по този начин е поставено едно добро начало и ще очакваме още по-добри резултати от нашите ученици на други подобни форуми.Обучение на тема “Усвояване на знания, формиране на умения и компетентности за оценяване на учениците”

От 02.12 до 06.12.2013г. се проведе обучение на тема “Усвояване на знания, формиране на умения и компетентности за оценяване на учениците”по Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз “Инвестира във вашето бъдеще!”.

Участници в проекта: инж.Валентина Иванова и инж. Денка ГеоргиеваИзработване и поставяне на временни хранилки за птици

През настоящата учебна година продължава своята дейност клуб „Екоприятели”. В края на месец ноември членовете на клуба отново изработиха временни хранилки за птици като синигери, овесарки, чинки, врабчета и други птици, зимуващи в околностите на града. Храната е най-важният ресурс за птиците през зимата, а заради леда и снега върху земята те няма как да достигнат до нея. Поставянето на такива временни хранилки е важно за оцеляването на част от птиците през студените зимни дни. Изработените над 10 временни хранилки от стари пластмасови шишета ще бъдат напълнени с житни семена, но по принцип могат да се използват и други – овес, просо, слънчоглед. По предложение на учениците те ще бъдат разположени върху дърветата около гимназията, за да могат да бъдат наблюдавани и допълвани своевременно с храна.Практически семинар „Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците“

В неучебния за учениците ден – 16 ноември, учителите от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” проведоха първия за учебната 2013/2014 година  практически семинар, включен в плана на квалификационната дейност в училището. Темата – „Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците“е една от новите в образователната оферта на РААБЕ България и има за цел усъвършенстване уменията на педагогическите специалисти за по-ефективно прилагане на стратегии за стимулиране мотивацията за учене на учениците; за използването на разнообразни и иновативни форми на преподаване и оценяване постиженията на учениците. Ръководител на практическия семинар беше ас. Александър Кръстевексперт и консултант по психология.