Изпращане на Випуск 2015-2016

Последният звънец удари
за сбогом с теб, дванайсти клас,
довиждане, приятели,
до нови срещи и на добър час!Семинар-обучение „Взаимодействие учител – ученик – родител“

На 3 май 2016 г. в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ се проведе квалификационен семинар-обучение с учителския колектив на тема: „Взаимодействие учител – ученик – родител“. Обучението е съгласно Годишния училищен план за квалификационната дейност в гимназията. Ръководител на семинара беше доц. д-р Петър Петров от ТУ-град Габрово.

Лекционната част на обучението включваше темите:

-         Възпитанието на детето в семейството;

-         Способи за привличане на родителите в работата на училището;

-         Доминиращи комуникативни стратегии в поведението на родителите;

-         Уважението и насърчаването-важно условие в отношенията учител-ученик;

-         Направления на взаимодействие между училището и семейството;

-         Правила за педагогическа етика между родители и учители;

-         Практически съвети за работа с родителите;

-         Условия за успешен разговор с родителите;

-         Избор на тема за успешна родителска среща;

-         Седем правила за успешна работа с родителите;

-         Нови форми на взаимодействие между семейството и училището;

-         Бариери в общуването учител-ученик.

Успоредно с теоретичната част на семинара доц. Петров подкрепяше отделните теми с множество примери от своя богат житейски опит и от опита си на преподавател. Това даде възможност на учителите да се включат активно в разискванията и да задават въпроси. В заключение всички стигнаха да извода, че взаимодействието училище-родители е доста трудно в условията на съвременната обществено-икономически обстановка и трябва да има активност и от двете страни, за да се получат положителни резултати във възпитанието на децата.Класиран ученик за Националния кръг на олимпиадата по Техническо чертане

На 25 март 2016г.  се проведе Областен кръг на олимпиадата по Техническо чертане.

Олимпиадата обхващаше две задачи:

1. По даден детайл от натура и измервателни инструменти да се изпълни скица, включваща проекции, размери и грапавост.

2. По даден чертеж на общия вид да се изработи чертеж на детайл, включващ проекции, размери, гранични отклонения и грапавости.

От нашето училище участваха:

Стамен Лазаров  от IX клас;

Николай Йорданов  от ІX клас;

Калоян Борисов от X клас;

Мариел Деянов от Х клас.

Мариел Деянов получи оценка Отличен 6 и се класира за участие в националния кръг на олимпиадата, който ще се проведе на 22-24.04.2016 г. в гр. Варна.

Пожелаваме му успешно представяне!Национално състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ – Регионален кръг

На 25 и 26 март 2016г. се проведе регионалният кръг на Националното състезание  „Най – добър млад автомоньор и водач на МПС” в ПГ по Механоелектротехника – гр.Троян. Участваха 9 училищни отбори от различни градове с общо 32 ученици-състезатели от Х, ХІ и ХІІ  клас, от специалност „Автотранспортна техника”, професии „Техник по транспортна техника” и „Монтьор на транспортна техника” и  учители-ръководители на училищните отбори.

Нашето училище бе представено от учениците от Х, ХІ и ХІІ  клас Мариел Йорданов, Христо Христов, Владислав Романов и Светлин Цветанов, които демонстрираха знания, практически умения и професионални компетентности, придобити  при  обучението  по  професията,  за  изпълнение  на  автомонтьорски  операции и безопасно майсторско управление на автомобила. Показаха още и формираните в процеса на обучението професионално-личностни качества – комуникативност,  трудова  дисциплина  и  етика,  работа  в  екип,  адекватни  реакции  при управлението на МПС и др. Отборът е с ръководител г-н Тони Вързалов – старши учител по професионална подготовка в гимназията. На всички класирани на първите места, организаторите връчиха грамоти, купи, медали и награди.

Училищният отбор на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ зае призовото трето място.Празник по повод 131 години от рождението на проф.д-р Асен Златаров

На 16 февруари се навършват 131 години от рождението на големия учен, преподавател, писател и общественик проф. д-р Асен Златаров. По този повод в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” се проведе традиционната „Златаровска седмица”, която включваше редица състезания, конкурси и викторини, по време на които учениците демонстрираха своите знания и умения по професионална и общообразователна подготовка.

По повод празника на училището на 9 февруари  във фоайето на Гимназията бе организирана изложба на действащи изделия, изработени от ученици от специалност Промишлена електроника в рамките на занятията на приключилия проект „УСПЕХ“, а също и в часовете по учебна практика. Тематичната насоченост на самата изложба е свързана и с отминалата 2015г., която бе обявена за Година на светлината. Посетителите могат да видят изделия с аудио-визуален ефект, макети на генератори, имитатори на щурец, сирена, звуков усилвател с мощност 18W, както и различни светлинни устройства.

Ярко впечатление прави контролер-управление на LED ленти, съдържащ над 50 предварително запомнени светлинни програми. Всички тези изделия са показателен пример за знанията и уменията на учениците, а самите изработки не са самоцелни демонстрации, а неща, които навлизат навсякъде в бита на съвременния човек.

На 11 февруари – вече по традиция, в навечерието на празника на училището, се състоя училищен кръг от националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как”, в което взеха участие учениците от специалност Промишлена електроника. През същия ден се проведе и викторина по Техническа механика с учениците от 10-ти клас. На следващия ден-12 февруари учениците от 9-ти клас демонстрираха своите знания в състезание по английски език.

Празничният ден на 16 февруари започна с поднасяне на цветя пред паметника на Асен Златаров. Празничната програма продължи със състезания по Автотранспортна техника и Електронна техника, след което бяха наградени победителите в различните прояви по време на „Златаровската седмица“. Празничният ден завърши с турнир по волейбол между учениците от гимназията.Училищен кръг от националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как“

На 11 февруари – вече по традиция  в навечерието на празника на училището   се състоя училищен кръг от националното състезание „Мога и зная как”.   Състезанието по приложна електроника „МОГА И ЗНАЯ КАК” е ежегодно и се провежда с цел:

 • да се мотивират учениците за професионална реализация;
 • да се поставят учениците в конкурентна среда, което да стимулира  развитието им в областта на електрониката;
 • да се осигурят условия за реализация на знанията и уменията на учениците чрез участието им в състезателни прояви;
 • да се сравнят  постиженията  в областта на обучението по електроника на регионално и национално ниво;
 • да се създадат условия за творчески контакт между учители и ученици от сродни професионални гимназии.

Участниците в  състезанието са разделени  в две възрастови  групи:

І група: ученици от IX и Х клас;

ІІ група: ученици от ХІ и ХІI клас;

В състезанието през тази година се включиха ученици от 10,11 и 12 клас. Училищният кръг се проведе в две части – теоретична, последвана от практическа. Задачите  включваха  решаване на тест и изпълнение на практическа задача, свързана с електрически монтаж на печатна платка по дадена схема. Тестът съдържаше затворени и отворени въпроси  и задачи. Всички състезатели, разпределени в двете възрастови групи, участваха в първата теоретична част. След оценяването на конкурсните работи в теоретичната част до втората практическа част на училищния кръг се допуснаха учениците, класирани на първите 6 места във всяка от двете възрастови групи. Надпреварата премина много оспорвано и призовото класиране стана ясно едва след изпълнението на практическата задача. В крайна сметка комисията отреди следната подредба на състезателите:

І група:

І място-Стилиян Славов от 10 клас

ІІ място-Николай Николаев  от 10 клас

ІІІ място-Борислав Чуканов от 10 клас

ІІ група:

І място-Николай Шипковенски от 12 клас

ІІ място- Кристиян Маринов от 11 клас

ІІI място- Даниел Илиев от 12 клас

Пожелаваме още по-големи успехи на регионалният кръг от състезанието.16 ноември – световен ден на толерантността

На 16 ноември в Зала 1 на Община Свищов се проведе кръгла маса на Ученическите съвети към училищата в Община Свищов. Мероприятието бе организирано от МКБППМН при Община Свищов и е във връзка със задачите на Националната програма за превенция на насилието между децата.

Срещата бе открита от кмета на Община Свищов, който е и председател на МКБППМН, г-н Генчо Генчев. Гости на събитието бяха: г-жа Ренета Чобанова-Началник отдел „Закрила на детето“, Свищов, г-жа Ася Михайлова-Директор на ЦОП към Община Свищов, г-жа Теменужка Тодорова-Директор на Дневен център за деца с увреждания, г-жа Лора Георгиева-инспектор ДПС към РУП-Свищов, членове на МКБППМН, педагози и граждани.

По време на кръглата маса представителите на ученическите съвети от свищовските училища разказаха накратко за дейностите в техните учебни заведения свързани с толерантността. Присъстващите бяха удовлетворени от поднесените простички истории от учениците, които запознаваха с техни благородни постъпки към деца в неравностойно положение, деца от различни етноси и раси, деца от различни възрасти и т.н.

От нашата гимназия в срещата взеха участие: Антон Денков-председател на Ученическия съвет в ПГ „Проф. д-р Ас. Златаров“ и членовете на съвета – Ивелин Петков, Мариел Йорданов и Стамен Лазаров.

Кръглата маса завърши с пожеланието, че толерантното отношение между хората не бива да се възприема само като мероприятие за конкретната седмица, а това да бъде обичайно отношение в българското училище, защото именно толерантността може да направи света по-добър!Семинар-обучение

Семинар-обучение „Взаимодействие между учителя по практическа подготовка и работодателя при осъществяване на практическо обучение на учениците”

с

На 16 октомври 2015 г. част от учителите от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” участваха в  квалификационен семинар-обучение на тема „Взаимодействие между учителя по практическа подготовка и работодателя при осъществяване на практическо обучение на учениците”, проведен съвместно с учители от ПГ по лека промишленост и строителство и ДТГ „Д. Хадживасилев”. Домакин на семинара беше ДТГ „Д. Хадживасилев”. Обучението бе съгласно квалификационната програма на РИО-Велико Търново.

Лектор на семинара беше д-р Румяна Неминска. Лекционната част на обучението включваше следните теми:

-  Нормативна уредба;

- Нива на отношения: работодател-училище; учител-наставник; обучаем-наставник; обучаем – професионална среда;

-  Нива на обучение: училище – наставник; работодател – наставник;

-  Ролята на учителя – методик.

В семинара взеха участие шест учители от гимназията, водещи практическо обучение на учениците през настоящата учебна година. Всички с желание се включиха в упражненията – представяне и обсъждане на казуси, работа в групи и споделиха ,че подобен род  семинари са от полза за реализираните на целите на обучението по практика в различните професионални направления.„СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ В УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ”

През последните десетилетия в европейските страни се налага тенденцията за управление на качеството на образованието, като неделима част от социално-икономическия живот. Качеството се определя като ключова дума на образователните политики, като основно стратегическо направление за реформиране на съвременното училище. Един от основните показатели за качеството на образованието е дали постиганите резултати съответстват на обществените очаквания, формулирани в държавните образователни изисквания. Ето защо, наред с методите на преподаване,  голямо значение в планирането, организацията и осъществяването на съвременния образователен процес имат и формите, методите и средствата за диагностика, оценка и анализ на постиженията на учениците по предметите от общата и професионалната подготовка.

„Съвременни технологии за анализ на резултатите от учебната дейност” беше темата на проведения на 12-ти юни семинар, с който приключи квалификационната програма на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” за учебната 2014-2015 г.  В обучението участваха и учители от ОУ „Христо Ботев”- с. Алеково и ОУ „Христо Ботев”- с. Ореш. Ръководител на семинара, организиран със съдействието на РААБЕ България ООД, беше г-жа Галя Шуманова – главен експерт в Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование.

Основни акценти в лекцията и практическите примери бяха:

 • Съвременни подходи за оценяване на знанията и уменията на обучаемите.
 • Характеристики на ефективната обратна връзка.
 • Видове оценяване. Формиращо оценяване.
 • Съвременни форми за проверка и оценка.
 • Измерване на факторите, които влияят върху образователните постижения на учениците.
 • Използване на данни от статистическа обработка за изготвяне на анализ. Съдържателен анализ на данни от оценяване.

В хода на лекцията учителите задаваха въпроси, дискутираха проблеми и споделяха опит от своята практика в контекста на темата на семинара.ПОСЕЩЕНИЕ НА „ЕКОМУЗЕЙ“ В ГРАД РУСЕ

На 30 април членовете на клуб „Екоприятели“ участваха в екскурзия до град Русе. Конкретната цел на пътуването бе свързана с посещение на Екомузей – Русе, предвидено в годишния тематичен план на СИП-Клуб „Екоприятели“ за учебната 2014-2015 г.  Екомузеят е първият по рода си в България и е част от Регионалния исторически музей – Русе. Чрез увлекателна евристична беседа членовете на клуба се запознаха с  представеното многообразие на животинските видове и защитените територии по поречието на река Дунав, както и съжителството на човека с природата. Музеят е разположен на четири етажа, където учениците  видяха богата колекция от вкаменелости, както и диорами, представящи различни животински видове в реална среда. Специално внимание у учениците предизвика експозицията на праисторическите животни, където бе представен  макет на космат мамут (Mammuthus primigenius) в реални размери. В приземната част на музея те видяха и най-големия сладководен аквариум в България с риби от Дунав и вливащите се в него реки.