Семинар-обучение „Превенция на отпадането от училище”

На 25 април, 2015 г. Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” беше домакин на квалификационен семинар-обучение на тема „Превенция на отпадането от училище”, проведен съвместно с учители от ПГ по лека промишленост и строителство. Обучението е съгласно квалификационната програма на РИО-Велико Търново, но темата му е включена и в Годишния училищен план на квалификационната дейност, в контекста на работата по Национална програма „На училище без отсъствия” – мярка „Без отсъствие”.

Ръководител на семинара беше г-жа Марияна Георгиева – магистър „Психолог”. Лекционната част на обучението включваше темите:

 • Отсъствия и риск от отпадане от училище.
 • Последици от отсъствията и ранното отпадане (социален и икономически ефект).
 • Ресурси за справяне с проблема.
 • Система за ранна сигнализация.
 • Семейството и неговата роля в превенцията на отсъствията и отпадането.
 • Ефективни модели за превенция на отпадането.
 • Добрите практики на България, Европа, САЩ и Канада.

Учителите с желание се включиха в упражненията – представяне и обсъждане на казуси, интерактивни игри, работа в групи, имащи за цел формиране на умения за мотивиране на учениците за учене, за работа с уязвими деца, с техните семейства, както и с подкрепящи институции и партньори.Демонстрационна изложба, посветена на Международната година на светлината

На 14-ти април, 2015 г. в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” се състоя изложба на светлинни и звукови устройства, изработени от членовете на училищния клуб „Звук и светлина” с ръководител старши учител, инж. Пламен Енчев. Изявата е включена както в програмата на клуба, така и в училищната програма за отбелязване на Международната година на светлината и базираните на нея технологии. Пред гостите на изложбата беше демонстрирано действието на електронни устройства със звукови и светлинни ефекти – светодиодни дискоефекти, сирени с регулируеми тонове, преобразуватели „звук-светлина”, светодиодни контролери, електронен пясъчен часовник, микрофонни предусилватели и др.

Всички присъстващи с удоволствие се включиха във викторината с въпроси, отнасящи се до разпространението на светлината и звука, както и  до разнообразните приложения на видовете светлинни лъчения и звукови вълни. Вярно отговорилите получиха като подаръци забавни електронни устройства, изработени чрез SMD монтаж.Обучение на тема „Пряката демокрация и опитът на Швейцария“

На 31 март ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” бе домакин на обучение във връзка с провеждане на Информационна кампания насочена към популяризиране на швейцарския опит в пряката демокрация, организирано и проведено от представители на Сдружение „Младежи, образование и общество” и Студентски философски клуб към Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново. Двете организации са партньори на Института за пряка демокрация, който е представител за Северен централен район. Лекцията беше с цел запознаване с пряката демокрация, основните демократични процеси и опита на Швейцария в провеждането на референдуми.

В началото чрез лекция присъстващите бяха запознати с интересни факти от опита на Швейцария при реализирането на идеите на пряката демокрация, а след това бяха проведени ролеви игри, решаване на казуси, айс брейкъри и др., чрез които бе възможно да се намери практическо решение на наболели обществени проблеми.

В обучението взеха участие ученици и учители от гимназията, гости от други училища и граждани. Всички те получиха в края на обучението специални сертификати.Областен кръг на олимпиадата по Техническо чертане

На 27 март 2015г. в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“-гр. Свищов   се проведе Областен кръг на олимпиадата по Техническо чертане.

Олимпиадата включваше две задачи:

1. По даден детайл от натура и измервателни инструменти да се изпълни скица, включваща проекции, размери и грапавост.

2. По даден чертеж на общия вид да се изработи чертеж на детайл, включващ проекции, размери, гранични отклонения и грапавости.

От нашето училище участваха:

 1. Калоян Николаев Борисов от IX клас;
 2. Мариел Деянов Йорданов от IX клас;
 3. Христо Пламенов Христов от X клас;
 4. Никола Даниелов Димитров от XI клас;
 5. Aлекс Айдънов Зейналов от XII клас.

  За участие в националния кръг на олимпиадата, който ще се проведе на 24-25.04.2015г. в гр. Русе се класираха Мариел Деянов Йорданов от IX клас и Aлекс Айдънов Зейналов от XII клас.  Регионално състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“

  На 20 и 21.03.2015 г. се проведе регионалното състезание за „Най-добър автомонтьор и водач на МПС” в гр. Червен бряг. В състезанието участваха отбори от професионални гимназии от градовете: Левски, Стражица, Троян, Ловеч, Горна Оряховица, Свищов и домакините от Червен бряг. Нашият отбор бе ръководен от Божан Иванов-учител по професионална подготовка в гимназията.

  На теоритичния и практическия изпит нашият отбор в състав: Салим Куйтов, Валентин Йорданов, Даниел Маринов и Светлин Василев се представи отлично и зае  призови места както следва:

  І-място -  отборно – „Най-добър водач на МПС”;

  ІІ-място – отборно „Най-добър автомонтьор и водач на МПС“;

  ІІІ-място – отборно „Най-добър автомонтьор“;

  ІІ – място в комплексното крайно класиране  Национално състезание „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО”

  На 13 и 14 март 2015г. в ПТГ „Васил Левски“ гр. Горна Оряховица се проведе Национално състезание „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО”

  ОРГАНИЗАТОРИ: Министерство на образованието и науката, Фондация „Милен Григоров“-гр. Горна Оряховица и Технически университет – гр. Габрово

  ДОМАКИН И СЪОРГАНИЗАТОР: Професионална техническа гимназия „Васил Левски“ гр. Горна Оряховица

  В състезанието участваха ученици от професионални гимназии, учещи в последните две години по професии от област на образование „Техника”, професионални направления „Машиностроене, металообработване и металургия” и „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”. Представиха се общо 33 отбора от цялата страна.

  Състезанието се проведе по следния начин:

  1. Тест, съдържащ 40 въпроса от учебните предмети: Техническо чертане, Техническа механика, Материали и заготовки/Материалознание, Електротехника и електроника и Информационни технологии.

  2. Приложно-творческа задача, съдържаща детайлиране по зададен чертеж и довършване на чертеж на съединение.

  Заданията за състезанието са разработени в ПТГ „Васил Левски“ и съгласувани с МОН и ТУ – Габрово.

  Съгласно решение на Академичния съвет на Техническите  университети в Габрово, Варна, Русе и Технически колеж в Ловеч, покрилите определен брой точки получават оценка, която се признава за приемен изпит в тези висши учебни заведения.

  Учениците работиха в продължение на 3 астрономически часа. От нашето училище участваха учениците Алекс Айдънов Зейналов и Салим Османов Куйтов от XIIа клас.

  От 66 участници от цялата страна  нашите ученици се класираха на престижни места:

  7 място  зае Салим Османов Куйтов, а Алекс Айдънов Зейналов – 16 място.

  Отборът ПГ” Проф. д-р Асен Златаров”- Свищов завоюва 4 място сред всички участвали отбори от цяла България.  Празник по повод 130 години от рождението на проф.д-р Асен Златаров  Състезание „Най-добър техник в машиностроенето“

  На 6 февруари 2015 г. се проведе училищен кръг на СЪСТЕЗАНИЕТО „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО”. Състезанието беше теоретично и се състоеше от:

  1. Тест съдържащ 20 въпроса от учебните предмети: Техническо чертане, Техническа механика, Материали и заготовки/ Материалознание, Електротехника и електроника, Информационни технологии.

  2. Приложно-творческа задача, съдържаща детайлиране по зададен чертеж и довършване на чертеж на съединение.

  За НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ, който ще се проведе в Професионална техническа гимназия „Васил Левски” – Г. Оряховица се класираха учениците Алекс Айдънов Зейналов и Салим Османов Куйтов от XII клас.  НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА

  НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА

  „МОГА И ЗНАЯ КАК”

  учебна 2014/2015 година

  На 04.02  се проведе  училищен кръг от националното състезание „Мога и зная как”

  І. ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

  Състезанието по приложна електроника „МОГА И ЗНАЯ КАК” е ежегодно и се провежда с цел:

  • да се митивират учениците за професионална реализация  по изучаванaта професия  „Техник/Монтьор на електронна техника” .
  • да се поставят учениците в конкурентна среда, което да стимулира  развитието им в областта на електрониката;
  • да се осигурят условия за реализация на знанията и уменията на учениците чрез участието им в състезателни прояви;
  • да се сравнят  постиженията  в областта на обучението по електроника на регионално и национално ниво;
  • да се създадат условия за творчески контакт между учители и ученици от сродни професионални гимназии.

  Участниците в националното състезание са разделени  в две възрастови  групи:

  І група: ученици от ІХ – Х клас;

  ІІ група: ученици от ХІ – ХІІ клас;

  ІІІ. ЕТАПИ В СЪСТЕЗАНИЕТО

  Националното състезание „Мога и зная как” включва три конкурсни кръга: училищен, регионален и национален.

  1. Първи кръг – Училищен

  Участват всички ученици, обучаващи се по професията „Техник/Монтьор на електронна техника”, които са подали заявление за участие. Училищният кръг се провежда в две части – теоретична, последвана от практическа. Задачите  за  училищния кръг включват  решаване на тест и изпълнение на практическа задача, свързана с електрически монтаж на печатна платка по дадена схема.

  Всички състезатели, разпределени в двете възрастови групи, участват в първата теоретична част. След оценяването на конкурсните работи в теоретичната част до втората практическа част на училищния кръг се допускат ученици, класирани на първите 6 места във всяка от двете възрастови групи.

  След изпълнението на практическата задача на база индивидуален резултат се излъчват на училищно ниво по двама победители от всяка възрастова група. Тези ученици сформират два училищни отбора, с които училището кандидатства за допускане до регионален кръг на националното състезание  „Мога и зная как”.

  Времето за изпълнение на  конкурсните задачи е:

  1. решаване на тест – 20 минути;

  (Успешно положилите теста и класирани на първите 6 места от двете възрастови групи получават право за участие в изпълнение на практическата задача.)

  2.изпълнение на практическа задача – 60 минути;

  2.Втори  кръг – Регионален

  Регионалният кръг на състезанието „Мога и зная как” се провежда в три региона – Варна, Пловдив и Габрово1. Училищата, в които е проведен първият кръг, се групират в трите региона в зависимост от местоположението им. Конкурсните работи на учениците от класираните на училищно ниво отбори се оценяват и във всеки регион се допускат за участие по шест отбора с по двама ученици от всяка възрастова група.

  След провеждане на регионалните кръгове се оценяват конкурсните работи на всички ученици и на база  индивидуален и отборен резултат се класират за националния кръг шест отбори-победители от първа възрастова група и шест отбори-победители от втора възрастова група.

  3.Трети  кръг – Национален

  За участие в националния кръг на състезанието „Мога и зная как” се класират от всеки регион по два отбора от всяка възрастова група.

  Провежда се по определен график на МОМН  в рамките на Панорамата на професионалното образование

  Победители  в училишния кръг са:

  За първа възрастова група

  Кристиян Искренов Маринов                        X клас– първо място

  Ивелин Петков Петков                                     X клас – второ място

  Александър Красимиров Александров      X клас – трето място

  За втора възрастова група

  Мирослав Емилов Кънев                     XI  клас – първо място

  Мирослав Руменов Аспарухов        XI  клас – второ място

  Галин Николаев Георгиев                  XI  клас – трето място  Общински литературен конкурс – „Добротата, която ни прави щастливи!”

  Във връзка с 1 ноември – Денят на народните будители и кампанията за ограничаване на агресията и насилието сред подрастващите МКБППМН към Община Свищов организира и проведе литературен конкурс сред учениците на общината на тема: „Добротата, която ни прави щастливи!”. Резултатите от конкурса бяха отчетени в тържествена обстановка на 13 ноември в Общинската комисия. От нашето училище със свои разработки се включиха 17 ученици от ІХ, Х и ХІ клас. Жури в състав: г-жа Надежда Бандова-председател, г-жа Милена Богданова и г-жа Връбка Попова, оцени и определи най-добрите постижения в двете възрастови групи (от V до VІІІ клас и от ІХ до ХІ клас). От нашето училище Мариел Деянов Йорданов от ІХ клас получи награда и грамота сред учениците от ІХ до ХІ клас.

  Чрез този конкурс децата от свищовските училища имаха възможност да демонстрират съпричастност към проблемите на околните и способност да разпознаят доброто у човека, а в крайна сметка и самите те да осмислят живота си чрез красотата и доброто, за да бъдат истински щастливи.