Начало

Професионална Гимназия „Проф.д-р Асен Златаров“ е създадена със заповед №РД 14-99 от 13.06.2002г. на министъра на образованието.

Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“  град Свищов е модерно училище с много добра материална база и квалифицирани учители по всички учебни дисциплини,което е гаранция за обучението на средни специалисти в сферата на услугите и модерните технологии, даващо им гаранция да са конкурентноспособни на пазара на труда в страната. Гимназията предлага широк спектър от професии и специалности, които дават възможност на успешно завършилите да намерят реализация в сферата на услугите и производството, а по инициативните да развият свой малък и среден бизнес. Училището дава и добра общообразователна подготовка и много от зрелостниците продължават своето образование във висши учебни заведения. Гимназията разполага с: лаборатории и учебни работилници, два компютърни кабинета, мултимедиен кабинет, специализирани кабинети за теоретично обучение, библиотека, спортна площадка и футболно игрище. Осигурена е спокойна и приятелска атмосфера необходима за нормалното протичане на учебния процес.
В гимназията учениците се обучават  по следните специалности: “Компютърна техника и технологии”, „Промишлена електроника“, „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства“, „Технология в биопроизводствата“ и „Автотранспортна техника“.

Асен Златаров е роден в Хасково на 04.02.1885 г. Следва химия в Женевския университет (1904-1907). През 1908 г. става доктор по химия и физика в Гренобълския университет. Учителства в Пловдив. Специализира в Мюнхен (1909-1910). Редактира списанията „Химия и индустрия“ и „Природа и наука“ и библиотеките „Натурфилософско четиво“ и „Наука и живот“. От 1924 е извънреден, а от 1935 редовен професор в Софийския университет. Автор е на литературни статии, стихове, лирична проза и роман. Сътрудничи на литературната периодика през 30-те години, близък до кръга „Стрелец“. Умира на 22.12.1936 г.

„Искал бих в една последна лекция на студентите да има кажа няколко прости, но важни неща: да обичат България, да я обичат чисто и предано и никога с тая си обич да не правят кариера.“
„Твърде рационалистичното у българина се поощрява и подпомага от цялата наша образователна система… Не е ли време да замислим и една работа за култура на сърцето у нас?“

Проф. д-р Асен Златаров